Μενού Κλείσιμο

Θέσεις Εργασίας

Θέση Εργασίας: Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών

Στην εταιρεία Spine Action Ε.Π.Ε. επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των συνεργατών μας. Παρέχουμε ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και επιβραβεύουμε την προσπάθεια και την καινοτομία.
Στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας επιθυμούμε να προσλάβουμε με σύμβαση πλήρης απασχόλησης: Υπάλληλο Τμήματος Διαγωνισμών

Κύριες Αρμοδιότητες:
• Ηλεκτρονική αναζήτηση προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών
• Προετοιμασία και υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών
• Επικαιροποίηση και ταξινόμηση δικαιολογητικών συμμετοχής
• Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Άριστη γνώση χειρισμού ΜS Office
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Οργάνωση, μεθοδικότητα, συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών
• Προϋπηρεσία σε τμήμα Διαγωνισμών για προμήθειες δημοσίου ανεξαρτήτως κλάδου, με γνώση χρήσης της πλατφόρμας διαχείρισης ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων)

Θέση Εργασίας: Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών

Στην εταιρεία Spine Action Ε.Π.Ε. επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των συνεργατών μας. Παρέχουμε ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και επιβραβεύουμε την προσπάθεια και την καινοτομία.
Στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας επιθυμούμε να προσλάβουμε με σύμβαση πλήρης απασχόλησης: Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών

Κύριες Αρμοδιότητες:
• Διανομή των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία
• Συνεργασία και επικοινωνία με τα τμήματα της εταιρίας για τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών

Προφίλ Υποψηφίου:
• Απολυτήριο Λυκείου
• Κάτοχος άδειας οδήγησης μηχανής και αυτοκινήτου
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού ΜS Office
• Ικανότητα προγραμματισμού και διαχείρισης χρόνου

Κωδικός Αναφοράς: Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών

Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς μέλος της ομάδας μας μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο: hr@spineaction.gr

ή συμπληρώστε και ανεβάστε το βιογραφικό σας στη παρακάτω σχετική φόρμα.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

    (*Απαραίτητο)
    Ανεβάστε το βιογραφικό σας μόνο σε μορφή .pdf