Μενού Κλείσιμο

Ανθρώπεια

Ως αδειοδοτημένος οργανισμός από το Υπουργείο Υγείας, για την εισαγωγή, αποθήκευση, διάθεση και διανομή Ιστικών Μοσχευμάτων σκελετού και δέρματος, συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με την Tissue Bank Bulgaria, παρέχοντας στην Ελληνική αγορά υψηλής ποιότητας Ανθρώπεια Μοσχεύματα, Οστικά και Ιστικά, Κερατοειδούς καθώς και Ανθρώπειο Δέρμα.