Μενού Κλείσιμο

Νευροχειρουργικά

  • Συστήματα κρανιοτομίας υψηλών στροφών
  • Βιολογικές και ανθρώπειες μήνιγγες
  • Στεγανοποιητικά μήνιγγας
  • Συστήματα καθήλωσης-στήριξης οστικού κρημνού
  • Υπερηχητικοί αναρροφητήρες
  • Συστήματα ενδοκράνιας πίεσης
  • Βαλβίδες υδροκεφάλου
  • Οστικά μοσχεύματα κρανίου
  • Συστήματα Νευροπλοήγησης
  • Συστήματα Στερεοταξίας