Μενού Κλείσιμο

Σπονδυλική στήλη

  • Αυχενικές πλάκες πρόσθιας σπονδυλοδεσίας
  • Μεσοσπονδύλιοι αυχενικοί κλωβοί
  • Μεσοσπονδύλιοι αυτοκλειδούμενοι αυχενικοί κλωβοί
  • Συστήματα οπίσθιας ινιοαυχενικής σπονδυλοδεσίας
  • Συστήματα θωρακοσφυϊκής σπονδυλοδεσίας
  • Μεσοσπονδύλιοι οσφυϊκοί κλωβοί (PLIF – TLIF)
  • Συστήματα Διαδερμικής σπονδυλοδεσίας
  • Συστήματα κυφοπλαστικής – σπονδυλοπλαστικής
  • Μεσακάνθια προθέματα