Μενού Κλείσιμο

Φορητή συσκευή ανίχνευσης αιματωμάτων – INFRASCANNER

Το Infrascanner είναι φορητή συσκευή ελέγχου που χρησιμοποιεί τεχνολογία σχεδόν υπερύθρου φωτός (Near-Infrared/ NIR) στον έλεγχο ασθενών για ενδοκρανιακή αιμορραγία, καθορίζοντας όσους θα ωφελούνταν από άμεση παραπομπή σε αξονικό τομογράφο ή νευροχειρουργική παρέμβαση.