Μενού Κλείσιμο

Ζωϊκής προέλευσης

Σε συνεργασία με την εταιρεία Tecnoss Srl Ιταλίας διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ξενομοσχεύματα και μεμβράνες.